Minimer

Forkjøpsrett? Husk finansieringen!

Som USBL-medlem har du forkjøpsrett til boliger i borettslag tilknyttet USBL. Men det forutsetter at finanseringen er i orden. Så snakk med banken din og skaff papirene!

Forkjøpsrett betyr at du som USBL-medlem kan tre inn i det høyeste budet i en bolig som er lagt ut for salg. Men da må du ha meldt din interesse før en fastsatt frist, og du må altså vedlegge papirer på at finansieringen er i orden. 

På tirsdager legges det ut oversikt over boliger på forkjøpsrett på USBLs hjemmesider. Fristen for å benytte seg av forkjøpsretten er vanligvis tirsdag i påfølgende uke, med mindre annet er angitt. Skjemaet du skal bruke finner du i annonsen for den aktuelle boligen.

 

 

);