Du er her:   Aktuelt > Kildesortering i Heggen
Registrer   |  Logg inn

Utvidet kildesortering

 
 

I løpet av 2011 skal alle innbyggere i Oslo kildesortere avfallet sitt. Pilotprosjektet startet i utvalgte områder høsten 2009, og fra 1.februar 2010 var vårt område i gang.

      

Tidligere sorterte vi panteflasker, glass/hermetikk, papir/papp og farlig avfall, mens resten gikk i en og samme søppelbøtte. Nå sorterer vi resten av søppelet i tre poser; en for plast, en for matavfall og en for restavfall.

Det er fargen på posene som er avgjørende: Plastemballasje legges i blå poser, matavfall i grønne poser - og  det som er igjen av restavfall legges i for eksempel vrengte handleposer. Alle posene skal knytes med dobbelt knute og legges i den samme søppelcontaineren som før. Når posene kommer til Energigjenvinningsetaten, sorteres de optisk etter farge.

Plastemballasjen går til materialgjenvinning, restavfallet forbrennes til fjernvarme og energi, mens matavfallet omdannes til energirik biogass og biogjødsel.


Ruller med de blå og grønne posene får du gratis på Prix og Kiwi, blant annet.  
 

Kildesortering

Minimer
);