Det er dessverre fortsatt mange bilister som kjører altfor fort inne i borettslaget.

Heggen borettslag er et bilfritt område, men biljøring er tillatt når det er helt nødvendig - og da kun i gangfart.

Vis hensyn!