Ordinær generalforsamling i Heggen var annonsert til tirsdag den 26. mai 2020. Dette møtet blir det ikke noe av ettersom det for tiden er unntakstilstand i Norge og en egen koronalov er gjeldende inntil videre.

Det fysiske møtet utgår.


I nær fremtid blir det ved informasjon til hver enkelt andelseier innkalt til digitalt årsmøte. I sakspapirene som sendes ut, vil det fremgå hvordan du logger deg på det digitale møtet.

Sjekk postkassen din jevnlig.