Slutt med det! Nå skal alle typer batterier leveres inn - ingen skal kastes i restavfallet. 

Bakgrunnen for de nye kravene er at EUs batteridirektiv er tatt inn i det norske regelverket.  

Derfor: Samle dine brukte batterier og lever dem i butikken, til batteriforhandlere eller på miljøstasjonen.