SISTE NYTT FRA GET.

De nye kontaktene og signalboksene som hver enkelt skal få montert i sin leilighet er en del forsinket. Siste informasjon fra Get i dag er at produsenten slipper boksene ut på det kommersielle markedet primo juni 2019. Etter all sannsynlighet vil utskiftingen i Heggen starte like etter skolestart i august.

Styret i Heggen har reforhandlet og inngått en ny og bedre avtale med Get om levering av TV-signaler og bredbånd.

Avtalen innebærer oppgradering av kabel-tv-nettet, samt ny Get box og hastighetsøkning på bredbånd til alle husstandene. Dette skal fortsatt dekkes av felleskostnadene. I tillegg får alle husstandene tilbud om svært gode rabatter på utvidete TV- og bredbåndstjenester.

Avtalen trer i kraft i løpet av vinteren, og mer informasjon kommer etter hvert.