Det kan dessverre ikke sies for ofte: Heggen er et bilfritt område. Men  du kjøre inn her, så kjør i alle fall sakte!

Egentlig er det bare kjøring av syke eller funksjonshemmede, og kjøring av møbler og annen tung transport som er tillatt innenfor bommen.

Vi ber derfor om at alle tar en ekstra vurdering hver gang de åpner bommen for å kjøre inn.

Men når man først har behov for å kjøre inn, er den aller viktigste regelen denne: Kjør i gangfart!

Det er mange barn i Heggen, og vi vil gjerne at de skal kunne leke trygt på området vårt!